Producenci
Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności służy do zapewnienia dogodnej obsługi Użytkowników realizujących przez firmę Deeps Studio w witrynie internetowej floreso.pl i chcą wiedzieć w jaki sposób firma Deeps Studio wykorzystuje online ich dane, które umożliwiają ich identyfikację. Każdy użytkownik ma obowiązek uważnie przeczytać niniejszą Politykę prywatności aby byś świadomy i zrozumiały dowiedzieć się w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy w naszej witrynie internetowej oraz przetwarzamy dane umożliwiające identyfikację i  nieumożliwiające identyfikacji.

UWAGA: KORZYSTANIE Z DOWOLNEJ STRONY NASZYCH USŁUG, OZNACZA ŚWIADOMA I ZROZUMIAŁĄ AKCEPTACJĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRAKTYK OPISANYCH W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

 

Jakie rodzaje informacji zbieramy od naszych użytkowników usług?

Informacje które zbieramy dzielimy na dwie kategorie: Dane umożliwiające identyfikacje oraz dane nieumożliwiające identyfikacji.

Dane które umożliwiają identyfikację użytkownika obejmują wszelkie informacje, które można wykorzystać do dokładnej identyfikacji.

Dane nieumożliwiające identyfikacji to te informacje, które nie służą do ujawnienia tożsamości.

Sekcje polityki prywatności opisują jak zbieramy i wykorzystujemy dane umożliwiające identyfikację i dane nieumożliwiające identyfikacji. Wszelkie informacje można zapisać na koncie użytkownika, jeśli użytkownik zdecydował podać dobrowolnie dane osobowe na swój temat zgodnie z naszymi warunkami korzystania z usługi, a jeśli jesteśmy zobowiązani ujawnić logi z serwerów w wyniku działań prawnych, niektóre strony trzecie takie jak dostawca usług internetowych użytkownika mogą powiązać nasze anonimowe dane techniczne z użytkownikiem, wykorzystując przy tym informacje, które wykraczają poza informacje znajdujące się na naszych serwerach.

Czytając tą oto politykę prywatności użytkownik ma świadomość, że możemy również wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne lub inne anonimowe informacje śledzące, aby poprawić interakcję naszych serwerów z komputerem użytkownika. Możemy też nawiązać współpracę z zewnętrznymi firmami zajmującymi się reklamą, którzy mogą (sami lub za pośrednictwem swoich partnerów) umieszczać lub rozpoznawać unikalne pliki cookie w przeglądarce internetowej użytkownika.

RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH KTÓRE ZBIERAMY?

Podczas zamawiania produktów i rejestracji na stronie internetowej Floreso użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu pocztowego, informacji dotyczących karty kredytowej, numeru telefonu, numeru ubezpieczenia społecznego lub innych szczegółowych informacji, których podanie jest konieczne do korzystania z usług na stronie Floreso.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest firma Deeps Studio Patryk Kamiński z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 POLSKA ul. Partyzantów 44, zarejestrowany w CEIDG. Można kontaktować się z Administratorem danych przez wysłanie drogą poczty elektronicznej wiadomości na adres email: studio@deeps.studio lub drogą tradycyjnej poczty na adres: Deeps Studio Patryk Kamiński, Bielsku-Białej 43-300 POLSKA ul. Partyzantów 44. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych („IOD”) droga poczty elektronicznej lub droga tradycyjnej poczty na adres: Deeps Studio Patryk Kamiński Bielsko-Biała 43-300 POLSKA ul. Partyzantów 44

KIEDY ZBIERAMY INFORMACJE?

Dane osobowe użytkownika zbieramy w momencie tworzenia konta, przy składaniu zamówień, zapisu do otrzymywania biuletynu informacyjnego i wprowadzania innych informacji na stronie internetowej. Łącznie z tym każdorazowo, kiedy użytkownik uzyska dostęp do usług, serwery automatycznie zbierają informacje z przeglądarki internetowej lub urządzeń użytkownika. Zebrane informacje to adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, numer urządzenia, lokalizację – jeśli jest włączona, dostawcę usług internetowych, czy tez dostawcę usług bezprzewodowych, strony które są przekierowujące/strony wyjściowe, rodzaje platform, datę z czasem i liczbę kliknięć.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Informacje, które uzyskaliśmy zgodnie z powyższym opisem możemy wykorzystać do szybkiego przeprowadzenia transakcji i okresowego przesłania wiadomości dotyczących złożonego zamówienia lub innych oferowanych usług. Automatycznie zebrane informacje z przeglądarki i urządzenia użytkownika, w czasie późniejszym pozwalają nam na poprawę świadczonych usług. Dzieje się poprzez analizę obciążeń serwerów, świadczenia usług, zbiorowego monitorowania ruchu odwiedzających i gromadzenia dostępnych danych demograficznych oraz zapobiegania możliwym oszustwom. Żadne z tych informacji nie jest udostępniane zewnętrznym podmiotą oprócz dostawcy usług kiedy jest przetwarzany zakup użytkownika łączącej nas umowy.

Prawną podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy- art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej Rozporządzenie.

W celach marketingowych przetwarzamy dane na podstawie i w zakresie wyrażonej zgody. - art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia.

Dane osobowe możemy przetwarzać w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających w szczególności na przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia.

Z pozyskanych plików cookies i zapisanych w przeglądarkach lub urządzeniach przetwarzamy w  celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w szczególności na wykonywaniu czynności analiz lub statystyki, czynności administracyjnych dotyczących świadczonych usług, przeciwdziałania fraudom czy śledzeniu zebranych elementów ruchu użytkowników serwisów internetowych. Podstawą prawna takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia.

SPOSÓB W JAKI CHRONIMY DANE OSOBOWE NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW?

Nie wykorzystujemy skanowań podatności i/lub skanowania pod kątem standardów PCI. Dane osobowe użytkownika są chronione przez zabezpieczenie sieci i są dostępne jedynie dla wytypowanej i ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji. Ponadto wszystkie szczególne informacje chronione/informacje kredytowe są zaszyfrowane za pomocą technologii Transport Layer Security (TLS).

Wdrożone środki bezpieczeństwa, które mają zastosowanie, kiedy użytkownik składa zamówienie, wprowadza lub przesyła dane lub uzyskuje do nich dostęp. Wszystkie te transakcje są przetwarzane przez operatora obsługującego płatności, a powiązane z tym dane nie są przechowywane ani przetwarzane na naszych serwerach.

INFORMACJE INNE

Jeżeli użytkownik zdecyduje się połączyć swoje konto z kontem serwisu społecznościowego lub dowolnego innego serwisu, otrzymamy i będziemy przechowywać podstawowe dane dotyczące rejestracji konta, które użytkownik przekazuje do danego serwisu, między innymi imię i nazwisko, adres mailowy, nazwę użytkownika i adres URL strony profilu. Możemy również uzyskiwać z kanału aktywności i wyświetlać treści powiązane z korzystaniem przez użytkownika z naszych usług lub inne informacje z serwisów społecznościowych i innych powiązanych serwisów, włączając w to treść strony głównej, aktualizacje statusu, komentarze, zdjęcia i informacje na temat miejsca pobytu w zakresie, w jakim użytkownik udzieli nam dostępu do informacji z takich serwisów.

INFORMACJE PUBLICZNE

Gdy użytkownik opublikuje treść, komentarz lub inny materiał za pośrednictwem naszych usług, możemy dowolnie użyć jego nazwy użytkownika na witrynie internetowej w powiązaniu z tą treścią i możemy zezwolić innym użytkownikom na wyszukanie informacji w witrynie internetowej, włączając w to informacje na temat użytkownika. Z uwagi na to, że wszelkie informacje, które użytkownik publikuje w naszej witrynie internetowej, są dostępne publicznie. A inni użytkownicy mają możliwość kontaktowania się z tym użytkownikiem za pośrednictwem komentarzy i ich treści. Za pośrednictwem Internetu i innych dostępnych mediów możemy rozprowadzać materiały przesyłane przez użytkownika kiedy korzysta z naszych usług.

CZY KORZYSTAMY Z „PLIKÓW COOKIE”?

Tak. Pliki cookie to niewielkie pliki, które witryna internetowa lub dostawca usług przesyła na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika w momencie wyrażenia jego zgody. Pliki cookie umożliwiają systemom witryny internetowej lub jej dostawcy rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika oraz zapisanie i zapamiętanie pewnych informacji. Korzystamy z plików cookie do monitorowania niektórych rodzajów informacji podczas wizyty użytkownika na naszej witrynie internetowej lub podczas korzystania z naszych usług. Na przykład korzystamy z plików cookie do zapamiętywania i przetwarzania produktów znajdujących się w koszyku użytkownika. Te informacje pomagają nam również zrozumieć preferencje użytkownika na podstawie wcześniejszej lub obecnej aktywności na witrynie internetowej, co pozwala nam dostarczać użytkownikom lepsze usługi. Wykorzystujemy pliki cookie również do przygotowywania danych zbiorczych dotyczących ruchu na witrynie internetowej oraz interakcji z witryną internetową, tak abyśmy w przyszłości mogli oferować użytkownikom lepsze wrażenia z korzystania z witryny i oferowanych tam narzędzi. Pliki cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszych usług. W związku z tym, jeżeli przeglądarka internetowa użytkownika jest ustawiona w taki sposób, aby odrzucać wszystkie pliki cookie, usługi mogą nie działać poprawnie na danej przeglądarce internetowej. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się na wykorzystanie plików cookie, biorą pełną odpowiedzialność za ewentualną utratę funkcjonalności naszych usług.

PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY, ABY:

  • zrozumieć i zapisać preferencje użytkownika na przyszłość,

  • zapamiętywać i przetwarzać produkty znajdujące się w koszyku użytkownika,

  • zapisywać informacje o wyświetlanych reklamach.

Użytkownik może zdecydować, że komputer użytkownika będzie go informował za każdym razem, kiedy przesyłany będzie plik cookie. Alternatywnie użytkownik może wybrać opcję wyłączającą obsługę wszystkich plików cookie. Ustawienia te można zmienić w przeglądarce internetowej (np. Google Chrome, Mozilla Firefox lub Internet Explorer). Każda przeglądarka jest inna i użytkownik powinien skorzystać z pomocy danej przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Zwracamy jednak uwagę na to, że jeżeli użytkownik wyłączy obsługę plików cookie, nasze usługi mogą nie działać poprawnie na tej przeglądarce.

CZY KORZYSTAMY Z „SYGNAŁÓW NAWIGACYJNYCH”?

Tak. Sygnały nawigacyjne („Web beacons”), znane również jako niewidoczne obiekty gif („clear gif”) lub znaczniki akcji („action tags”), to małe przezroczyste obrazy graficzne, które często wykorzystuje się w połączeniu z plikami cookie do dalszej personalizacji witryny internetowej i Usług, które zapewniamy naszym użytkownikom, a także do zbierania ograniczonego zestawu informacji na temat użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową. Sygnały nawigacyjne możemy również wykorzystywać w wiadomościach mailowych w celu lepszego zrozumienia zachowań naszych klientów. Nie wiążemy sygnałów nawigacyjnych z żadnymi danymi umożliwiającymi identyfikację.

CZY KORZYSTAMY Z „METADANYCH”?

Tak. Kiedy użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej jako artysta, rejestrujemy również wszelkie metadane powiązane z obrazami przesyłanymi przez użytkownika. Metadane to zazwyczaj dane techniczne powiązane z treścią przesyłaną przez użytkownika. Metadane mogą na przykład opisywać, w jaki sposób, kiedy i przez kogo dana treść została pobrana i sformatowana. Zwracamy jednak uwagę na to, że żadne z tych automatycznie zbieranych informacji technicznych nie są powiązane z żadną zidentyfikowaną osobą w momencie ich zbierania.

CZY KORZYSTAMY Z „IDENTYFIKATORÓW URZĄDZEŃ”?

Za każdym razem, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług za pomocą urządzenia mobilnego (takiego jak telefon lub tablet), możemy gromadzić, monitorować i przechowywać na takim urządzeniu mobilnym użytkownika i/lub zdalnie przechowywać (również w więcej niż jednym miejscu) tak zwane „identyfikatory urządzeń” i uzyskiwać do nich dostęp. Identyfikatory urządzeń to niewielkie pliki z danymi lub podobne struktury danych, które są przechowywane na urządzeniu mobilnym użytkownika lub są powiązane z takim urządzeniem i które umożliwiają jednoznaczną identyfikację urządzenia mobilnego użytkownika. Identyfikatorami urządzeń mogą być dane związane z elementami sprzętowymi urządzenia mobilnego lub dane związane z systemem operacyjnym lub innym oprogramowaniem urządzenia mobilnego. Identyfikatory urządzeń mogą zapewniać nam lub partnerom zewnętrznym informacje dotyczące tego, w jaki sposób użytkownik przegląda nasze Usługi i w jaki sposób z nich korzysta, co pomaga nam w sporządzaniu raportów oraz zapewnianiu spersonalizowanych treści i reklam. Zwracamy uwagę na to, że niektóre funkcje zapewnianych przez nas Usług mogą nie działać poprawnie, jeżeli korzystanie z identyfikatorów urządzeń jest wyłączone, niepoprawne lub niedostępne.

USŁUGI ANALITYCZNE DOTYCZĄCE WITRYNY INTERNETOWEJ I APLIKACJI

Wykorzystujemy usługi zewnętrznych dostawców prowadzących usługi analityczne takich jak np. Google. Dowiadujemy się jak użytkownicy wykorzystują nasze usługi i możemy dokonać pomiaru ruchu w witrynie internetowej. Narzędzia dostępne zbierają informacje przesyłane przez urządzenia użytkownika lub naszą usługę, poprzez strony internetowe odwiedzane przez użytkownika i dodatki, które pomagają nam jeszcze polepszyć świadczone usługi. Informacje wygenerowane przez przeglądarkę internetową lub urządzenie użytkownika na temat jego korzystania z usług są przekazywane do danego dostawcy/dostawcą usług analitycznych oraz są przez nich przechowywane. Dostawcy usług analitycznych jeżeli zachodzi taka potrzeba, przekazują te informacje do stron trzecich, jeżeli są do tego zobowiązani przepisami prawa lub jeżeli takie strony trzecie przetwarzają dane w ich imieniu. Użytkownik korzystając z naszej witryny internetowej, świadomie i zrozumiale zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez dostawców usług analitycznych w sposób i do celów określonych powyżej.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA ADRESU MAILOWEGO UŻYTKOWNIKA?

Podczas tworzenia konta lub składania zamówienia wymagane jest od użytkownika podania swojego adresu mailowego. Służy to do celu przetwarzania procesu transakcji takiego jak:
- przesyłania powiadomień dotyczących statusu zamówienia,
- do celów promocyjnych
- ofert dotyczących usług,
- powiadomień na temat wydarzeń
- ofert stron trzecich
 Przesłane wiadomości mailowe zawierają kod, który to z kolei może umożliwić nam śledzenie sposobu wykorzystania wiadomości mailowych przez użytkownika, włączając w to informacje na temat tego, czy daną wiadomość mailową otwarto i jakie odnośniki kliknięto, jeżeli to użytkownik udostępni. Użytkownik, który niechce otrzymywać od nas wiadomości mailowych promocyjnych, powinien skontaktować się z nami drogą elektroniczną pod adresem: studio@deeps.studio Zastrzegamy sobie również prawo do przesyłania pewnych komunikatów takich jak ogłoszenia dotyczące usług i wiadomości administracyjnych, z których otrzymywania użytkownik nie może zrezygnować.

INFORMACJE NA TEMAT LOKALIZACJI

Kiedy użytkownik korzysta z naszych usług, automatycznie otrzymujemy informacje na temat lokalizacji użytkownika. Stosujemy różne technologie, aby określić lokalizację użytkownika, takie jak usługi lokalizacyjne używanego systemu operacyjnego lub przeglądarki internetowej oraz dane z czujników znajdujących się na urządzeniu użytkownika, a także informacje z GPS.

DANE DEMOGRAFICZNE

Zbieramy również dane demograficzne. Wykorzystujemy je do dostosowania wrażeń użytkowników, pokazywania im treści, które w naszej opinii mogą ich zainteresować, oraz wyświetlania treści zgodnych z ich preferencjami. Niektóre z tych informacji mogą być udostępniane reklamodawcom w sposób nieumożliwiający identyfikacji.

DANE POCHODZĄCE Z ANKIET PROWADZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Od czasu do czasu możemy realizować wśród użytkowników dobrowolne ankiety. Zachęcamy użytkowników do brania udziału w takich ankietach, ponieważ dostarczają nam istotnych informacji pozwalających na ulepszenie naszych Usług. Użytkownik może również zgłosić się do niektórych ankiet, które oferujemy użytkownikom. Wszelkie dodatkowe zasady dotyczące prowadzenia takich ankiet zostaną podane użytkownikom przed udziałem.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI STRONOM TRZECIM

Nie handlujemy danymi i nie przekazujemy w żaden inny sposób Danych osobowych użytkowników umożliwiających ich identyfikację podmiotom zewnętrznym bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, nie ujawniamy danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkownika innym użytkownikom usługi, poza partnerami prowadzącymi stronę internetową i innymi podmiotami, które pomagają nam w prowadzeniu strony internetowej, prowadzeniu działalności i obsłudze użytkowników, a te podmioty zobowiążą się utrzymywać dane w poufności.

Każdy użytkownik przyjmuje świadomie i zrozumiale do wiadomości i zgadza się, że ujawniamy informacje przekazywane przez użytkownika, jeżeli działamy w dobrej wierze i jesteśmy przekonani, że jesteśmy do tego upoważnieni lub zobowiązani zgodnie z prawem lub jeżeli użytkownik wyraża na to zgodę. W tym jeśli powiadamiamy użytkownika, że podając nam przez siebie informacje zostaną udostępnione w określony sposób, a użytkownik poda nam takie informacje.

UJAWNIANIE INFORMACJI ZAUFANYM STRONOM TRZECIM

Ujawniamy Dane nieumożliwiające identyfikacji użytkownika stronom trzecim w taki sposób, który nie umożliwia poznania tożsamości tego użytkownika. Przykład: kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do strony naszej witryny internetowej, to my lub dostawcy usług możemy automatycznie skonfigurować plik cookie, który pozwoli na rozpoznawanie przeglądarki internetowej użytkownika podczas poruszania się użytkownika po sieci oraz na prezentowanie informacji i reklam na podstawie widocznych zainteresowań użytkownika.

Możemy ujawniać dane umożliwiające identyfikację użytkownika, czasami w połączeniu z danymi nieumożliwiającymi identyfikacji, powiązanym z nami dostawcom usług, aby mogli realizować pewne funkcje w naszym imieniu. Przykład: zewnętrzni przedstawiciele obsługi klienta lub dostawcy infrastruktury technologicznej mogą uzyskiwać dostęp do danych użytkownika w celu świadczenia usług na jego rzecz. Dane użytkownika będą traktowane przez takich dostawców usług jako prywatne i poufne i nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, na które zezwolimy.

Ponadto od czasu do czasu możemy ujawniać dane umożliwiające identyfikację (takie jak adresy mailowe lub adresy pocztowe) dotyczące naszej bazy użytkowników starannie dobranym stronom trzecim, aby mogły oferować towary i usługi, które w naszej opinii mogą zainteresować użytkowników. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać ofert od naszych zaufanych partnerów, może zmienić swoje preferencje mailowe w dowolnym momencie, przechodząc do sekcji „Settings” (Ustawienia) na naszej witrynie internetowej.

ODNOŚNIKI DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

W naszej ofercie nie ma  produktów lub usług stron trzecich.

GOOGLE

Podsumowanie wymogów dotyczących reklam Google można znaleźć w Zasadach reklamowych Google. Służą do zapewnienia użytkownikom pozytywnych wrażeń. Obecnie nie korzystamy z tego serwisu Google AdSense, ale kto wie, możemy zrobić to w niedalekiej przyszłości.

NIE SPRZECIWIAMY SIĘ NA NASTĘPUJĄCE RZECZY:

  • użytkownicy mogą odwiedzać naszą stronę internetową anonimowo,

  • utworzymy odnośnik Polityki prywatności na stronie domowej i jako standard na każdej podstronie,

UŻYTKOWNICY ZOSTANĄ POWIADOMIENI O WSZELKICH ZMIANACH W POLITYCE PRYWATNOŚCI:

  • na stronie gdzie znajduje się Polityka prywatności.

UŻYTKOWNICY MOGĄ ZMIENIAĆ SWOJE DANE OSOBOWE:

  • poprzez przesłanie nam wiadomości mailowej,

  • poprzez zalogowanie się na swoje konto.

W JAKI SPOSÓB NASZA STRONA INTERNETOWA POSTĘPUJE Z ŻĄDANIAMI O WYŁĄCZENIE ŚLEDZENIA?

Uznajemy żądania o wyłączenie śledzenia (żądania „Do Not Track”, DNT) i nie śledzimy, nie zapisujemy plików cookie ani nie używamy reklam, kiedy w przeglądarce użytkownika włączona jest opcja wyłączenia śledzenia.

CZY NASZA STRONA INTERNETOWA ZEZWALA NA ŚLEDZENIE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW DO CELÓW TARGETOWANIA BEHAWIORALNEGO?

Pragniemy podkreślić, że nie zezwalamy na śledzenie zachowań użytkowników przez strony trzecie do celów targetowania behawioralnego.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WIEKU UŻYTKOWNIKÓW

Ograniczenia dotyczące wieku użytkowników mogących korzystać z naszej Usługi określiliśmy w Warunkach korzystania z Usługi. Żadna część naszej Usługi nie jest skierowana do dzieci poniżej 13 roku życia. Nasze Usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jeżeli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 13 roku życia bez zgody jego rodziców, usuniemy te informacje możliwie najszybciej. W związku z tym w przypadku podejrzenia, że posiadamy informacje pochodzące od dziecka poniżej 13 roku życia lub go dotyczące, prosimy o kontakt.

OGRANICZENIA GEOGRAFICZNE

Aktualnie nasze Usługi są przeznaczone dla mieszkańców dowolnego kraju, a informacje zbierane w związku z Usługą (włączając w to Dane umożliwiające identyfikację) są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, Europie (w tym Litwy, Niemiec i Ukrainy), zarządzanego w Izraelu oraz w innych jurysdykcjach i prawnych jeśli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia naszych usług i / lub zgodnie z wymogami prawa. Użytkownicy nie mogą uzyskiwać dostępu do Usługi, korzystać z niej ani rejestrować się do Usługi, jeżeli zabrania tego prawo ich kraju zamieszkania.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa chroniące przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą informacji przechowywanych w naszej bazie danych. Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić bezpieczne przesyłanie informacji między komputerem lub urządzeniem mobilnym a naszymi serwerami. Żadne informacje przesyłane za pośrednictwem Internetu nie są jednak w 100% bezpieczne. Dlatego też nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych do nas za pośrednictwem Internetu i nie przyjmujemy odpowiedzialności za nieumyślne przechwycenie lub niewłaściwe użycie.

JEŻELI UŻYTKOWNIK CHCE ZREZYGNOWAĆ Z OTRZYMYWANIA WIADOMOŚCI MAILOWYCH W PRZYSZŁOŚCI, MOŻE:

  • postępować zgodnie z instrukcjami umieszczonymi pod koniec każdej wiadomości mailowej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY INFORMACJE UŻYTKOWNIKÓW?

Po zamknięciu lub dezaktywacji konta użytkownika możemy zachować informacje (w tym informacje dotyczące profilu użytkownika) i przesłane obrazy w celach związanych z tworzeniem kopii zapasowych, w celach archiwalnych i/lub w celach związanych z audytami.

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas wymagany do wykonania umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, dane przetwarzane będą do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania i przechowywania danych może zostać przedłużony o czas o okres przedawnienia roszczeń. Po upływie ww. okresów dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez czas określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy, ma prawo do żądania dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmiotowi danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne w celu zawarcia umowy i wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych na mocy przepisów prawa. Nieprzekazanie danych uniemożliwia świadczenie Usług.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszelkie zebrane informacje podlegają Polityce prywatności obowiązującej w momencie, w którym te informacje zostały zebrane. Od czasu do czasu możemy jednak modyfikować i zmieniać naszą Politykę prywatności. Jeżeli dokonamy istotnych zmian w niniejszej polityce, użytkownik zostanie powiadomiony o takich zmianach poprzez ich opublikowanie na naszej witrynie internetowej lub przesłanie do użytkownika wiadomości mailowej lub innego powiadomienia. Wskażemy również, kiedy takie zmiany wejdą w życie. Dalsze korzystanie z naszych Usług po wejściu w życie tych zmian oznacza zgodę na bycie zobowiązanym postanowieniami zmienionej polityki.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności użytkownik może się z nami skontaktować, korzystając z poniższych informacji.

Deeps Studio Patryk Kamiński
43-300 Bielsko-Biała
ul.Partyzantów 44
POLSKA

DATA ZMIANY

Niniejsze oświadczenie w sprawie prywatności zostało ostatnio zmienione 03 luty 2019

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl